Doulakoulutus

Introkurssi | Peruskurssi | Sertifiointikurssi

Doulakka on järjestänyt koulutuksia synnyttäjille ja heidän perheilleen, doulille ja terveydenhuollon ammattilaisille jo vuodesta 2011. Doulakan doulakolutukset on suunniteltu suomalaisten doulien laajaksi peruskoulutukseksi ja niihin kuuluvat:

 • Introkurssi 8 h
 • Peruskurssi 144 h: kurssipäivien jälkeen doulakoulutusta on takana yhteensä 40 h
 • Sertifiointikurssi 106 h

Intro-, perus- ja sertifiointikurssit hyväksytysti suorittanut saa Doulakan synnytysdoulasertifioinnin, jonka kokonaislaajuus on 250 tuntia.

Mitään kansainvälistä tai kansallista standardia doulakoulutukselle ei toistaiseksi ole. Vertailussa kansainvälisesti Doulakan sertifioinnin tuntimäärät ja koulutuksen laajuus ovat vähintään samat kuin suurilla kansainvälisillä järjestöillä (mm. CAPPA, DONA, Doula UK). Sertifiointitodistus annetaan pyydettäessä myös englanninkielisenä.

Kaikki Suomessa järjestettävät lyhyemmät doulakoulutukset voidaan hyväksilukea osaksi Doulakan peruskurssia. Myös toisen järjestön sertifiointikoulutus huomioidaan täysimääräisenä Doulakan sertifiointia tehdessä. Doulakan koulutuksen sisältö on linjassa Kätilöliiton doulakoulutusta koskevan lausunnon kanssa ja sen vetää pääosin kokenut doula. Osan koulutuksista vetää kätilö. Kaikki Doulakan materiaalit ovat kätilön tarkastamia ja pakolliset materiaalit ovat suomenkielisiä. Kerran suoritettu sertifiointi on voimassa jatkuvasti: Doulakka ei vaadi sertifioinnin uusimista. Peruskurssin käyneille on oma fb-ryhmä keskustelua ja vertaistukea varten.

Tulevat kurssit löydät verkkokaupasta. Doulakka järjestää myös muita erityisesti synnytysdoulille sopivia koulutuksia: ilmottaudu sähköpostilistallemme ja saat tiedon tulevista kursseista automaattisesti. Seuraa myös nettisivujamme, Facebookia ja Instagramia. Pyynnöstä vedämme Doulakan koulutuksia muillakin paikkakunnilla kuin Helsingissä, ja tarpeen mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tarjous!


Introkurssi synnytysdoulille

Doulakan introkurssi (8 h) on tarkoitettu johdannoksi doulatyöhön kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä erityisiä kurssivaatimuksia ole. Hintaan sisältyvät kurssilla jaettava materiaali ja tee/pikkupurtava/hedelmätarjoilu tauoilla. Tämän kurssin käytyään (tai vastaavat tiedot muualla hankittuaan) voi osallistua Doulakan peruskurssille ja edelleen sertifiointikurssille. Introkurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Kuka olet ja miksi haluat doulaksi?
 • Synnytyksen anatomia ja fysiologia.
 • Synnytyshormonit.
 • Miten doula voi tukea synnytyksen pysymistä normaalina?
 • Doulan toimenkuva (Suomen Doulat ry).
 • Millainen on hyvä doula?
 • Doulatapaamiset: milloin, miten ja mistä keskustella asiakkaan kanssa?
 • Miten valmistautua synnyttäjän tukemiseen? Omat vahvuudet.
 • Doulien yleisesti käyttämät lääkkeettömät kivunlievityskeinot.
 • Asennot, liike ja hieronta synnyttäjän tukena.
 • Suomalainen synnytyskulttuuri.

Lisäksi käymme päivän aikana pariharjoitusten muodossa läpi joitain tavallisia doulien eteen tulevia käytännön tilanteita ja tutustumme muutamiin doulille hyödyllisiin hengitys-, synnytyslaulu- ja mielikuvaharjoituksiin.


Peruskurssi synnytysdoulille

Doulakan peruskurssi on laajuudeltaan 144 tunnin mittainen. Tämä on Euroopan Doulien antama vähimmäissuositus doulakoulutuksen pituudelle. Ennen kurssin aloittamista tulee käydä lyhyt (vähintään 8 h) doulakurssi tai osoittaa muulla tavoin (esim. kirjallisen tehtävän tekeminen, muu aiheeseen liittyvä koulutus) omaavansa vastaavat tiedot. Noin kuukautta ennen kurssia osallistujat saavat ennakkotehtävän, joka palautetaan viikkoa ennen ensimmäistä kurssipäivää. Kurssihintaan sisältyy ennakkotehtävän lisäksi neljä kuusituntista kurssipäivää (yhteensä 24 h), kurssilla jaettava materiaali ja tee/pikkupurtava/hedelmätarjoilu tauoilla. Kurssilaiset saavat kurssipäivät käytyään etätehtäväpaketin, jonka tehtävien tekemiseen kuluu noin 120 tuntia. Tehtävät tehdään itsenäisesti omassa tahdissa ja niihin kuuuluu luettavaa kirjallisuutta, erityyppisiä kirjoitus. ja pohtimistehtäviä ja vapaavalintaisia muita kursseja ja/tai koulutuksia. Kurssin järjestää Doulakka ja vetää doula Veera Gindonis. Osan kurssipäivien aiheista pitää kätilö.

Peruskurssin tavoitteena on, että doula:

 • tietää normaalista synnytyksestä ja tavanomaisista toimenpiteistä riittävästi voidakseen kertoa synnyttäjälle siitä mitä synnytyksessä milloinkin tapahtuu.
 • osaa valmistautua synnytykseen yhdessä äidin/perheen kanssa kuunnellen ja rakentavasti keskustellen.
 • osaa auttaa synnyttäjää fyysisesti ehdottamalla asentoja ja liikkeitä sekä tukea synnyttäjän äänenkäyttöä.
 • tuntee lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät hyvin ja osaa ehdottaa ja käyttää niitä.
 • osaa tukea ja vahvistaa synnyttäjän itseluottamusta sairaalaympäristössä.

Sertifiointikurssi

Doulakan peruskurssin kurssiviikonloppuun osallistuminen ja vähintään yhteen synnytykseen osallistuminen doulana peruskurssin aloittamisen jälkeen on edellytys Doulakan sertifiointikurssille. Sertifiointikurssiin kuuluu yksi 8 tunnin kurssipäivä ja 98 tuntia etätehtäviä. Sertifiointikurssin etätehtävien osuus painottuu synnytyksiin ja omien doulakokemusten pohdintaan. Doulan tulee osallistua vähintään neljään synnytykseen peruskurssin aloittamisen jälkeen ja saada näistä synnyttäjien antamat kirjalliset palautteet. Kurssin järjestää Doulakka ja vetää doula Veera Gindonis.

Sertifiointikurssin tavoitteena on, että doula

 • syventää tietojaan synnytyksen fysiologiasta ja naisten synnytyskokemuksista.
 • on jo osallistunut synnytyksiin ja alkaa löytää omaa tapaansa olla doula.
 • tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa doulana ja osaa työstää niitä.
 • tietää mistä saada apua ja tukea oman doulayrityksen pystyttämiseen.
 • osaa markkinoida itseään ja palveluitaan.
 • alkaa luoda itselleen doulatoiminnassa tarvitsemaansa tukiverkostoa.

Toivoin lääkkeetöntä synnytystä: ilman Veeraa olisin kuitenkin todennäköisesti ottanut epiduraalipuudutuksen.

Saara, 40v.

Veeralla oli merkittävä rooli tavoitteisiini pääsyssä: epiduraalin, oksitosiinin ja repeämien välttämisessä sekä ensi-imetyksen onnistumisessa.

Paula, 32v.

Oli hyvä, että Veera pystyi ohjaamaan imetystä heti kun poika pääsi rinnalle.

Vivi, 28v.

Pelkästään siitä tiedosta, että Veera on tulossa mukaan synnytykseen, oli hyötyä. Puhumattakaan kaikesta asiantuntemuksesta, yhteydenpidosta ja tsemppauksesta jo etukäteen.

Tiina, 29 v.

Veera ja mieheni auttoivat minua rentoutumaan ja käyttämään omia voimavarojani synnytyksessä, vaikka olimme vieraassa sairaalaympäristössä.

Jutta, 28 v.

Veeran taidoista oli mielettömästi hyötyä! Luottamus, hieronta ja henkinen läsnäolo auttoivat eniten. Allas ja tens-laite saatiin kätevästi doulan kautta myös.

Saija, 37 v.

Veeran antama akupainanta oli kertakaikkiaan ylivertaisen hyvää!

Annamari, 38v

Veeralla oli taito toimia yllättävissäkin tilanteissa, säilyttää mielenrauha sekä luoda sitä synnyttäjälle!

Minna, 35v

Veera tarjosi apuaan aktiivisesti, toimien kuitenkin koko ajan toiveideni mukaan.

Paula, 32v.

Vaikka Veera ei ehtinyt olla paikalla kauaa itse synnytyksessä, tai tehnyt mitään ihmeellistä, oli hänen läsnäolonsa tärkeää. Sellainen henkinen ja fyysinen läsnäolon taito oli hienoa!

Tiina, 29 v.