Mitä näyttöä doulatuen hyödyistä on?

 "If a doula were a drug, it would be unethical not to use it. "

(John H. Kennell, MD.)

 

Tutkimusnäyttöä doulatuen puolesta löytyy runsain mitoin, eikä haittoja ole todettu. Monien kansainvälisten tutkimusten perusteella doulan läsnäolo synnytyksessä

  • lyhentää synnytystä, 
  • lisää puolison osallistumista,
  • vähentää komplikaatioita, mm. niiden vauvojen määrää, joiden 5 minuutin APGAR-pisteet ovat alhaiset, 
  • vähentää lääketieteellisen kivunlievityksen tarvetta, 
  • vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden tarvetta synnytyksessä, mm. imukupin käyttöä, 
  • vähentää keisarinleikkauksia, 
  • lisää äitien/perheiden tyytyväisyyttä synnytyskokemukseensa, ja
  • lisää imetyksen onnistumisen todennäköisyyttä. 


Kattava yhteenveto jatkuvan tuen merkityksestä synnytyksessä löytyy Cochrane Collaborationin sivuilta. Cochrane Collaboration on WHO:n kanssa yhteistyössä toimiva kansainvälinen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on koostaa tieteellistä tietoa sellaiseen muotoon, että sitä voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Yhteenvedon loppupäätelmässä linjataan seuraavasti:

"We conclude that all women should have continuous support during labour. Continuous support from a person who is present solely to provide support, is not a member of the woman's social network, is experienced in providing labour support, and has at least a modest amount of training, appears to be most beneficial."

("Loppupäätelmämme on, että kaikkien naisten tulisi saada jatkuvaa synnytyksenaikaista tukea. Kaikkein hyödyllisintä näyttäisi olevan jatkuva tuki henkilöltä, joka on läsnä ainoastaan tarjotakseen tukea, joka ei kuulu naisen omiin sosiaalisiin verkostoihin, jolla on kokemusta synnytyksen aikaisesta tukemisesta, ja jolla on tehtäväänsä vähintäänkin auttava koulutus.")

We conclude that all women should have continuous support during labour. Continuous support from a person who is present solely to provide support, is not a member of the woman's social network, is experienced in providing labour support, and has at least a modest amount of training, appears to be most beneficial. - See more at: http://summaries.cochrane.org/CD003766/continuous-support-for-women-during-childbirth#sthash.R2NhofFK.dpuf
We conclude that all women should have continuous support during labour. Continuous support from a person who is present solely to provide support, is not a member of the woman's social network, is experienced in providing labour support, and has at least a modest amount of training, appears to be most beneficial. - See more at: http://summaries.cochrane.org/CD003766/continuous-support-for-women-during-childbirth#sthash.R2NhofFK.dpuf
We conclude that all women should have continuous support during labour. Continuous support from a person who is present solely to provide support, is not a member of the woman's social network, is experienced in providing labour support, and has at least a modest amount of training, appears to be most beneficial. - See more at: http://summaries.cochrane.org/CD003766/continuous-support-for-women-during-childbirth#sthash.R2NhofFK.dpuf

 

Muut lähteet:

Enkin ym. A guide to effective care in pregnancy and childbirth. Oxford University Press, 2000.

Klaus, Kennell & Klaus. The doula book. Da Capo Press, 2002.

 

Lisätietoja