Synnytysdoulasertifiointikurssi

Doulakan peruskurssin kurssiviikonloppuun osallistuminen ja vähintään yhdessä synnytyksessä mukana olo peruskurssin aloittamisen jälkeen on edellytys Doulakan sertifiointikurssille. Sertifiointikurssiin kuuluu yksi 8 tunnin kurssipäivä ja 98 tuntia etätehtäviä. Sertifiointikurssin etätehtävien osuus painottuu synnytyksissä mukanaoloon ja omien doulakokemusten pohdintaan. Doulan tulee osallistua vähintään neljään synnytykseen peruskurssin aloittamisen jälkeen ja saada näistä synnyttäjien antamat kirjalliset palautteet.

Kurssin järjestää Doulakka ja vetää doula Veera Gindonis.

Doulakan sertifiointikurssin tavoitteena on, että doula

  • syventää tietojaan synnytyksen fysiologiasta ja naisten synnytyskokemuksista.
  • on jo osallistunut synnytyksiin ja alkaa löytää omaa tapaansa olla doula.
  • tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa doulana ja osaa työstää niitä.
  • tietää mistä saada apua ja tukea oman doulayrityksen pystyttämiseen.
  • osaa markkinoida itseään ja palveluitaan.
  • alkaa luoda itselleen doulatoiminnassa tarvitsemaansa tukiverkostoa.

 

Lisätietoja