Synnytysdoulaperuskurssi

Doulakan peruskurssi on laajuudeltaan 144 tunnin mittainen. Tämä on Euroopan Doulien antama vähimmäissuositus doulakoulutuksen pituudelle. Ennen kurssin aloittamista tulee käydä lyhyt (vähintään 8 h) doulakurssi tai osoittaa muulla tavoin (esim. kirjallisen tehtävän tekeminen, muu aiheeseen liittyvä koulutus) omaavansa vastaavat tiedot. Kurssiin sisältyy neljä kuusituntista kurssipäivää (yhteensä 24 h) ja yhteensä 120 tuntia etätehtäviä. Etätehtäviin kuuluu ennakkotehtävä, kurssitehtävät, luettavaa kirjallisuutta sekä pohtivia kirjoitustehtäviä.

Kurssin järjestää Doulakka ja vetää doula Veera Gindonis. Osan kurssipäivien aiheista pitää Heketin kätilö Anu Lampinen.

Tavoite on, että Doulakan peruskurssin jälkeen doula

  • tietää normaalista synnytyksestä ja tavanomaisista toimenpiteistä riittävästi voidakseen kertoa synnyttäjälle siitä mitä synnytyksessä milloinkin tapahtuu.
  • osaa valmistautua synnytykseen yhdessä äidin/perheen kanssa kuunnellen ja rakentavasti keskustellen.
  • osaa auttaa synnyttäjää fyysisesti ehdottamalla asentoja ja liikkeitä sekä tukea synnyttäjän äänenkäyttöä.
  • tuntee lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät hyvin ja osaa ehdottaa ja käyttää niitä.
  • osaa tukea ja vahvistaa synnyttäjän itseluottamusta sairaalaympäristössä.

 

 

Lisätietoja